Статистичні характеристики диференціального спектра траєкторії руху КА

Баранов, ГЛ, Баранов, ВЛ, Ковбасюк, СВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):147–153
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.147
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розрахунок  точності визначення положення космічного апарата на орбіті грунтується  на диференціальних перетвореннях. Приведено результати моделювання.
Ключові слова: навігація, точність визначення, траєкторія руху
References: 
1.  Пухов Г. Е. Дифференциальные преобразования функций и уравнений. — Киев: Наук, думка, 1980.—420 с.
2.  Пухов  Г.  Е.  Дифференциальные  спектры  и  модели.   — Киев: Наук, думка, 1990.—184 с.
3.  Ронто   Н.   И.,   Семагина   Э.   П.   К   вопросу   нахождения функций оригиналов по дифференциальным Т-спектрам // Электрон, моделирование.—1987.—9, № 6.—С. 5—8.
4.  Статистические методы в проектировании нелинейных си­стем автоматического управления / Под ред. Б. Г. Доступо-ва. — М.: Машиностроение, 1970.—408 с.

5.  Чернецкий   В.   И.   Анализ   точности   нелинейных   систем управления. — М.: Машиностроение, 1968.—246 с.