Високоточна синхронізація шкал часу при використанні подвійної диференціальної корекції псевдодальностей в апаратурі споживачів глобальних навігаційних супутникових систем

Макаренко, БІ, Наумова, ОЕ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):094-100
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.094
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приводяться результати розв'язування задачі порівняння шкал часу користувачів з системною шкалою часу глобальної навігаційної супутникової системи і задачі порівняння шкал часу двох просторово рознесених користувачів. Використовується подвійна диференціальна корекція псевдодальностей на основі обробки вимірювальної інформації в радіоелектронному комплексі з чотирьох регіональних контрольних станцій. Методом імітаційного моделювання радіоелектронного комплексу контрольних станцій, розміщених в Україні, аналізуються повні і залишкові похибки вимірювань псевдодальностей. Методом імітаційного моделювання супутникової системи координатно-часового забезпечення нерухомих користувачів аналізуються повні, потенційні та результуючі похибки порівняння шкал часу без застосування та з урахуванням застосування подвійної диференціальної корекції псевдодальностей.
Ключові слова: координатно-часове забезпечення, навігаційні супутникові системи, шкала часу
References: 
1.  Величко  О.   М.,   Сафронов  Ю.   I.,   Клейман  О.С.   та  ін. Державна служба єдиного часу і еталонних частот України: структура і основні засади забезпечення країни високоточ­ною частотно-часовою інформацією //  Космічна наука і технологія.—1998.—4, № 2/3.—С. 8—11.
2.  Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенегер Г., Коллінз Д. Глобаль­на  система визначення  местоположения   (GPS):  Теорія  і практика / Пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа. — К.: Наук. думка, 1996.—380 с.
3.  Наумова О. Е., Романько В. М., Хомяков Е. М., Черепков С.  Т.   Метод  подвійної  диференціальної корекції  //  Ук­раїнський метрологічний журн.—1999.—№ 3.—С. 8—10.
4.  Хомяков Э.  Н.,  Наумова Е.  Э.,  Шаповалов С.  Г.,  Три-коз Д.  В.  Спутниковые системы координатно-временного обеспечения неподвижных потребителей. — Харьков: ХАЙ, 2000.—105 с.
5.  NAVSTAR   GPS.   User   Equipment.   Introduction.   —   1996, September.   Chapter   11.   Special  application  for  NAVSTAR GPS. — P. 11_1 —11_15.

6.  Xing-Xiang  Jin,   Cees  D.   de  Jong.   Improvement  of  DGPS Performance in Medium Areas by Using a Network of DGPS Reference Stations. Differential Satellite Navigation System // Proc. 5th International Conf. on DSRNS'96. — St. Petersburg (Russia), 1996, May 20—24.