Основні напрямки впровадження супутникових технологій для підвищення ефективності руху повітряного транспорту в Україні

Бабак, ВП, Скалько, ЯІ, Харченко, ВП
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):017-021
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.017
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто основні напрямки запровадження супутникових систем для розв'язування функціональних задач організації повітряного руху. Виділено основні методологічні принципи формування національного плану розвитку систем інформаційного забезпечення польотів.
Ключові слова: космічна навігація, рух повітряного транспорту, супутникові технології
References: 
1.  Доклад Десятой аэронавигационной конференции // Doc 9583, AN-CONF/10, ICAO. — Монреаль, 1991.
2.  Доклад Специального комитета по контролю и координа­ции   разработки   и   планированию   перехода   к   будущей системе  аэронавигации   (FANS  —  этап  II)   //  Четвертое совещание.   Doc   9623,   FANS(II)/4,   ICAO.   —  Монреаль, 1993.
3.  Харченко  В.  П.  Майбутнє  аерокосмічних  інформаційних систем і керування транспортом // Вісник Київ, міжнар. ун-ту цивільної авіації.—1999.—№ 2.—14 с.
4.  Air  Traffic  Management  Strategy  for  200+.   —   November, 1998.—Vol. 1—2.

5.  Babak V. P. Trainer methodology realization in the process of training specialists for CNS/ATM operation // Report of the Eight Global TRAINAIR Conf. and Training Symp. Madrid, Spain, 25—29 September 2000.