Дослідження зони дії контрольно-корегуючої станції радіонавігаційної системи на внутрішніх водних шляхах

Михайлов, ВС
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):089-093
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.089
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджується радіус дії контрольно-корегуючих станцій, що здійснюють передачу диференціальних поправок на внутрішніх водних шляхах. Знайдено розв'язок задачі оптимізації радіуса зони контрольно-корегуючої станції.
Ключові слова: водні шляхи, диференціальні поправки, радіонавігаційна система
References: 
1.  Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов  и   произведений.   —   М.:   Госиздат   Физматлит-ры, 1963.—1100 с.
2.  Доровских А. В., Сикарев А. А. Сети связи с подвижными объектами. — Киев: Техника, 1989.—158 с.
3.  Таблицы вероятностных функций / Пер. с англ. Л. С. Барк. — М.: ВЦ АНСССР, 1970.—344 с.

4.  Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции: Формулы, графики, таблицы. — М.: Наука, 1964.—344 с.