Навігація наземного об'єкта за допомогою інтегрованої навігаційної системи

Збруцький, ОВ, Гогун, ЮВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):045-050
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.045
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Аналіз сучасного стану навігаційних розробок показує, що жорсткі вимоги, які висуваються до навігаційного обладнання наземних об'єктів, можуть бути задоволені лише за умови інтегрування різнорідних навігаційних датчиків та систем в єдиний навігаційний комплекс. У статті запропоновані алгоритм і структурна схема інтегрованої навігаційної системи, що дозволить вирішувати найважливіші для наземної навігації задачі - визначення координат і курсу об'єкта, та наведені результати напівнатурного моделювання роботи системи.
Ключові слова: зв'язок, навігаційне обладнання, наземна навігація
References: 
1.  Збруцький   О.   В.,   Гогун  Ю.   В.   Інтегрована  навігаційна система рухомого наземного об'єкта // III Международная научно-техническая конеренция «Гиротехнологии, навига­ция, управление движением и конструирование подвижных объектов»: Сб. докл. — 2001.—С. 168—173.
2.  Кузнецов М. И. Танковые навигационные системы: Учеб. пособие. — М.: Воениздат, 1978.—120 с.
3.  Полухин И. Системы топогеодезического обеспечения поле­вой   артиллерии   //   Зарубежное   военное   обозрение.— 1991.—№ 8.—С. 24—28.

4.  Сейдж Э., Милс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Пер. с англ, под ред. Б. Р. Левина. — М.: Связь, 1976.—496 с.