Розвиток системи метрологічного забезпечення радіонавігаційних полів супутникових систем

Романько, ВМ, Хом’яков, ЕМ, Черепков, СТ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):122-125
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.122
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються основні конструктивні принципи розвитку системи координатно-часового забезпечення широкого кола споживачів та виникаючі проблеми побудови системи метрологічного контролю радіонавігаційних полів.
Ключові слова: координатно-часове забезпечення, метрологічний контроль, радіонавігаційні поля
References: 
1.  Верещак  А.   П.,   Пискорж  В.   В.,   Жалило  А.   А.   и  др. Концепция создания системы навигационного обеспечения Украины   //   Космічна   наука   і   технологія. —1998.—4, № 5/6.—С. 46—55.
2.  Канівський   В.   Ю.,   Романько   В.   М.,   Хом'яков   Е.   М, Черепков С. Т. Метрологічна атестація навігаційних полів супутникових   радіонавігаційних   систем   //   Український метрологічний журн.—1998.—Вип. 3.—С. 55—57.
3.  Романько В. Н., Хомяков Э. Н., Наумова Е. Э., Шаповалов С. Г. Статистическая обработка оценок поправок к шкале времени аппаратуры потребителей  ГЛОНАСС  //  Метро­логія в електроніці: Праці конф. — Харків, 1997.—Т. 2.— С. 43—46.

4.  Толл Б. Концепция радионавигации Еврокомиссии: GNSS и EGNOS  // Планирование глобальной радионавигации: Сб.  тр.  II-й Междунар.  конф.;  24—26 июня  1997  г.  — Т. 1.—С. 91 — 103.