Система синхронізації і єдиного часу наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами України

Макаренко, БІ, Кулішенко, ВФ, Петров, ОФ, Волох, КФ, Жуков, ЄТ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):107-113
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.107
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приводяться загальні принципи побудови і функціонування системи синхронізації і єдиного часу наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами України. В основі використовуються глобальні супутникові радіонавігаційні системи, вона інтегрована в Державну службу єдиного часу і еталонних частот України. Подані основні вимоги до системи, апаратури пунктів синхронізації і єдиного часу.
Ключові слова: єдиний час, еталонні частоти, синхронізація
References: 
1.  Величко О. Н., Макаренко Б. І., Камінскій В. Ю. та ін. Державна   служба   единого   часу   і   еталонних   частот   — необхідний   елемент   розвитку   наземної   космічної інфраструктури України // Космічна наука і технологія.— 1997.—З, № 1-2.—С. 7—15.
2.  Величко  О.  М.,  Сафронов Ю.  І.,  Клейман  О.  С.  та ін. Державна служба єдиного часу і еталонних частот України: структура і основні засади забезпечення країни високоточ­ною частотно-часовою інформацією //  Космічна наука і технологія.—1998.—4, № 2/3.—С. 8—11.
3.  Шебанов А. А., Рабкин В. С., Горбунов В. И. Синхрониза­ция   мер   времени  и   частоты   по   сигналам   спутниковых радионавигационных   систем.   —   М.:   Изд-во   стандартов, 1992.—128 с.