Технічні передумови розширення зони дії EGNOS на територію України

Козлов, ВО, Лук’янов, ОМ, Ноздрін, ІГ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):022-024
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.022
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається проблема розширення зони дії європейської широкозонної диференціальної підсистеми EGNOS на територію України. Показано, що для забезпечення регламентованої EGNOS точності навігаційних визначень в межах території України необхідно розмістити 2-3 RIMS, інформація яких передаватиметься в центр обробки інформації EGNOS. Приведено результати моделювання точності навігаційних визначень на території України з використанням коректуючої інформації системи EGNOS.
Ключові слова: EGNOS, RIMS, точність навігаційних визначень
References: 
1.  Верещак А. П., Жалило А. А., Ноздрин И. Г., Флерко С. Н. Потенциальные возможности реализации широкозонной дифференциальной  навигации  по  сигналам  космических навигационных систем  GPS  и  ГЛОНАСС в  Украине  // Космічна наука і технологія.—1998.—4, № 5/6.—С. 56— 61.
2.  Верещак  А.   П.,   Пискорж  В.   В.,   Жалило  А.   А.   и  др. Концепция создания системы навигационного обеспечения Украины   //   Космічна   наука   і   технологія. —1998.—4, № 5/6.—С. 46—55.
3.  Хода О. А. Программное обеспечение «КНо» для определе­ния  параметров  ионосферы  //  Космічна  наука  і  техно­логія.—1999.—5, № 5/6.—С. 25—32.
4.  EGNOS   АОС:   Требования   к   системе.   —   Европейское космическое агентство, проектное бюро GNSS-1, 1998.

5.  EGNOS System Test Bed User Workshop Toulouse, 6-7 July 2000.