Адаптивна компенсація завад в супутникових радіонавігаційних системах

Скорик, ЄТ, Крюков, ОВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):126-132
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.126
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається проблематика завадостійкості апаратури користувачів супутникових радіонавігаційних систем (СРНС), основаної на адаптивному придушенні активних завад в зоні застосування СРНС відповідальними користувачами (авіація, морський флот, силові структури та ін.). Стосовно до особливостей сигналів СРНС та умов їхнього прийому при наявності завад пропонується алгоритм двоетапного адаптивного придушення завад (алгоритм «адаптив-адаптив», чи А ). Як показує аналіз, він дає значну економію технічних і програмних засобів (в деяких випадках до двох порядків) порівняно з алгоритмом повністю адаптивних антенних решіток (ПААР).
Ключові слова: адаптивна компенсація, завадостійкість, радіонавігація
References: 
1.  Ломан В. И., Комаров В. М., Нестеренко И. К. Адаптивные антенные решетки в системах  широкополосной связи  // Зарубежная радиоэлектроника.—1983.—№ 5.—С. 3—23.
2.  Монзинго   Р.   А.,   Миллер   Т.   У.   Адаптивные   антенные решетки. — М.: Радио и связь, 1986.
3.  Проект  поправки  AN  7/1-99-95  к  Т.  I  Приложения   10 SARPS и инструктивный материал для Глобальной навига­ционной   спутниковой   системы   (GNSS).   —   Монреаль: ICAO, 1999.
4.  Applebaum S. P. Adaptive Arrays // IEEE Trans. AP-24.— 1976.—N 5, Sept.—P. 585—598.

5.  Jablon   N.   K.   Adaptive   Beamforming  with   the   Generalized Sidelobe Canceller in presence of Array Imperfection // IEEE Trans. AP-34.—1986.—N 8, Aug.—P. 996—1012.