Інтегрована система визначення координат і курсу судна для підвищення безпеки судноплавства

Збруцький, ОВ, Нестеренко, ОІ, Прохорчук, ОВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):038-044
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.038
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розроблено та проведено дослідження інтегрованої системи визначення координат і курсу судна для підвищення безпеки судноплавства. Результати досліджень показали високі точностні характеристики та надійність системи при складних умовах руху судна.
Ключові слова: безпека судноплавства, зв'язок, точностні характеристики
References: 
1.  Збруцкий  А.   В.,   Нестеренко   О.   И.,   Старицкий  Л.   П. Разработка малогабаритных корректируемых гирокомпасов // Третья Санкт-Петербургская международная науч.-техн. конф.  по интегрированным навигационным системам.  — С.-Петербург, 1996.—С. 193—199.
2.  Збруцький   О.   В.,   Нестеренко   О.   I.,   Прохорчук   О.   В. Оцінка динамічних похибок інтегрованої навігаційної систе­ми   визначення   координат   і   курсу   рухомого   об'єкта   // Системні методи керування, технологія та організація ви­робництва,  ремонту і експлуатації автомобілів: 36.  Наук, пр. — Київ, УТУ, ТАУ.—1999.—Вип. 8.—С. 23—27.
3.  Збруцький   О.   В.,   Нестеренко   О.   І.,   Прохорчук   О.   В. Визначення координат і курсу рухомого об'єкта інтегро­ваною   навігаційною   системою   //   Наукові   вісті   НТУУ КПІ.—2000.—№ 2.—С. 79—83.
4.  Кошевий А. А. Сучасні техніко-експлуатаційні вимоги до засобів навігації та судноводіння // Механіка гіроскопічних систем.—1997.—Вин. 14.—С. 119—127.
5.  Правила по конвенционному оборудованию морских судов // В кн.: Регистр СССР-1990 г.—Л.: Транспорт.  1989.— С. 45—213.

6.  ІМО Resolution A.529 (13). Accuracy standards for navigation. — (Adopted on 17 Nov. 1983).