Досвід використання GPS-технологій в землеустрої

Горб, ОІ, Криволапов, ОО
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):070-076
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.070
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описуються особливості реалізації GPS-технологій в землеустрої. Розглянуто можливості застосуван­ня приймачів ProMARK X-CM, «Locus» і «Legacy» H для польових зйомок. Пропонуються практичні рекомендації з вибору режимів роботи GPS-обладнання.
Ключові слова: GPS-технології, космічна навігація, польові зйомки
References: 
1.  Генике А. А., Побединский Г. Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее примене­ние в геодезии. — М.: Картгеоцентр—Геодезиздат, 1999.— 272 с.
2.  Горб А. И. Анализ точности приемника спутниковых нави­гационных сигналов ProMARK Х-СМ // Зарубежная радио­электроника.—1999.—№ 12.—С. 58—61.
3.  Горб А. И., Крылов О. В., Криволапов О. А., Осипов Б. Г. Некоторые   особенности   сбора  и   обработки   данных   при GPS-съемке  //  ГИС-Форум-2000:   Сб.  тр.,   13-16 ноября 2000 г. — Киев, 2000.—С. 33—39.

4.  Гоффманн-Велленгоф  Б.,  Лихтенеггер,   Коллинз Д.   Гло­бальна система визначення місцезнаходження  (GPS): Те­орія і практика / Пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа. — Київ: Наук, думка, 1996.—392 с.