Про одновимірні механічні коливання тіла під дією акустичного випромінювання

Карачун, ВВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(3):31–33
https://doi.org/10.15407/knit1996.05.031
Мова публікації: російська
Анотація: 
Робиться аналіз руху тіла у рідині під дією акустичної хвилі тиску для деяких випадків пружно-в'язких властивостей механічної системи.  
Ключові слова: зовнішнє акустичне випромінювання, механічні коливання
References: 
Карачун В. В., Мартыненко В. С. О перемещении абсолютно твердой оболочки под воздействием внешней акустической волны давления // Докл. АН УССР.—1991, № 3.—С. 48— 51.

Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. — Л.: Судпромгиз, 1962.—430 с.