Формалізація дискретних рекурсивних коригувальних алгоритмів з моделлю для машинного синтезу

Зотов, ВГ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(2):103–104
https://doi.org/10.15407/knit1997.03.103
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається один з можливих варіантів формування лінійних дискретних рекурсивних коректуючих алгоритмів з моделлю, z-передаточна функція яких представляється дробово-раціональною функцією. Формалізація проведена на основі методів оптимізації, використання феноменологічної моделі об'єкта управління, багатополіномної апроксимації сигналу.
References: 
Зотов В. Г. Формализация эффективных дискретных корректи­рующих алгоритмов с моделью для машинного проектиро­вания. Харьков: 1988.—9 с.—(Рукопись деп в ВИНИТИ 24.05.88; № 4117-В88).