Космічна геоінформатика та геодезія

Репроцессінг GPS-спостережень, виконаних на перманентних станціях регіональної мережі, для GPS-тижнів 1390-1399

Оцінка ризиків стихійних лих на основі ансамблевої обробки і технології злиття різнорідних геопросторових даних

Дешифрування космічних знімків: розпізнавання ландшафтних зон на основі структурного аналізу

Оцінка впливу розломних структур на розподіл радіонуклідів в донних відкладах з використанням космічних знімків

Супутникові спостереження іоносферних провісників землетрусів

Нові супутникові технології у процесах пошуку, розвідки і розробки родовищ нафти і газу

Спеціалізована ГІС для оцінки вуглецевого балансу Карпатського регіону на базі даних дистанційного зондування Землі

Сторінки