Картографування екологічного забруднення повітря міста Львів

Согор, АР, Зазуляк, ПМ
Косм. наука технол. 2022, 28 ;(3):08-08
https://doi.org/10.15407/knit2022.03.086
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Сьогодні стан атмосферного повітря у великих містах України та, зокрема, у місті Львів знаходиться на незадовільному рівні. Основними проблемами у цій сфері є прогресуючий характер негативного впливу на екологічний стан довкілля та здоров’я людей. Оскільки на даний час не існує жодного інтерактивного картографічного матеріалу, який може візуалізувати проблему екологічного забруднення, головною метою цієї роботи було створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря м. Львів. Для досягнення цієї мети нами було зібрано та систематизовано геопросторові статистичні картографічні матеріали щодо екологічного стану атмосферного повітря м. Львів. Визначено необхідне програмне забезпечення для розробки інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря та вивчено його можливості. Розроблено алгоритм завантаження геопросторових даних у створюваний вебресурс. Підібрано шаблон аплікацій для створення карт забруднення атмосферного повітря м. Львів за показниками 2020 р., які вимірювалися на 30 перехрестях міста. Таким чином, було розроблено дві інтерактивні карти забруднення атмосферного повітря м. Львів у середовищі «Google My Maps» та «ArcGIS Online».
Ключові слова: ArcGIS Online, Google My Maps, Microsoft Office Excel, Shapefile, інтерактивна карта, геопросторові дані, екологічне картографування, забруднення атмосферного повітря, картографування
References: 
  1. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації / Стан довкілля у Львівській області (за результатами моніторингових досліджень). I квартал 2020 року. Львів, 2020. 25 с.
  2. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації / Стан довкілля у Львівській області (за результатами моніторингових досліджень). IІ квартал 2020 року. Львів, 2020. 31 с.
  3. Лібанова Е.М., Гладун О.М., Лісогор Л.С. та ін. Вимірювання якості життя в Україні / Аналітична доповідь. Київ, 2013. 48 с.
  4. Согор А.Р., Голубінка Ю.І., Шаповал В.В., Согор М.А. Інтерактивна карта забруднення поверхневих вод Львівщини. Молодий вчений. 2020. № 2 (78). С. 193–199.
  5. Согор А. Р., Ярема Н. П., Бридун А. М., Лех І. П. Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини. Молодий вчений. 2019. № 2 (66). С. 303–306.
  6. Согор А. Р., Ярема Н. П., Геба М. С., Серант О. В. Створення екологічних карт Львівщини за даними моніторингу атмосферного повітря. Молодий вчений. 2018. № 6 (58). С. 23–27.
  7. Ярема Н. П., Марко Т. Б. Забруднення навколишнього природного середовища твердими побутовими відходами на прикладі Львівської області. Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 369–370.
  8. Ярема Н. П., Марко Т. Б., Лозинський В. А. Картографування забруднення навколишнього природного середовища Львівщини твердими побутовими відходами. GeoTerrace-2016: матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених (Львів, 15-17 грудня 2016 р.). Львів, 2016. С. 166–167.
  9. Ярема Н. П., Полюхович Ю. М., Кубрак О. Д., Серант О. В. Створення інтерактивної карти сміттєзвалищ Львівської області. Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р.). Ужгород, 2018. C. 119–123.
  10. Ярема Н. П., Серант О. В., Кубрак О. Д., Терех Т. М. Веб-картографування сміттєзвалищ Львівської області. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 167–171.