Подання глобального геомагнітного поля дипольною моделлю

Мельнікова, ЛД, Пятак, ІА, Комаров, АА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):098-100
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.098
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Будується дипольна модель, що найкраще описує глобальне геомагнітне поле за даними вимірювань. На відміну від відомої постановки за вихідні виміри береться модуль геомагнітного поля, а не вертикальна складова. Це дозволяє застосувати метод до вимірів з неорієнтованих супутників. Для тестування можливостей методу побудовано модель за штучно створеними в рамках моделі МАП-85 «вимірами» та зроблено оцінку точности.
References: 
1.  Головков В. П., Коломийцева Г. И. Международное аналитическое поле и его вековой ход для интервала 1980—1990 гг. // Геомагнетизм и аэрономия.—1986.—26, № 3.—С 523— 525.
2.  Михлин Б. З., Селезнев В. П., Селезнев А. В. Геомагнитная навигация. — М.: Машиностроение, 1976.—280 с.
3.   Пудовкин И. М., Валуева Г. Е., Колесова В. И. Дипольная модель геомагнитного поля Земли (на основе анализа поля 2аэ) // Геомагнетизм и аэрономия.—1968.—8, № 4.— С. 737—742.

4.   Яновский Б. М. Земной магнетизм.  — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978.—592 с.