Система запалення для камер згоряння працюючих на паливі повітря + гас

Марчан, РА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):128-132
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.128
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Експериментально показано, що організація локального горіння в резонаторній порожнині дає можливість суттєво покращити характеристики газодинамічних підпалювачів повітряно-гасових паливних сумішей. Досягнуті параметри підпалювачів дозволяють говорити про реальність їхнього практичного впровадження.
References: 
1.  Источники мощного ультразвука. — М.: Наука, 1967.—Ч. 1.
2.  Купцов В. М., Остроухова С. И., Филиппов К. Н. Пульсации давления и нагрев газа при втекании струи в цилиндрическую полость // Изв. АН СССР. МЖГ.—1977.—№ 5.

3.  Пширембель К. В., Флетчер Л. С. Исследование газодинамических и тепловых характеристик простой резонансной трубы // Ракетная техника и космонавтика.—1977.—15, № 1.