Теоретичні та експериментальні аспекти ультразвукового відновлення лужних акумуляторів

Безручко, КВ, Васіленко, АС, Давідов, АО, Харченко, АА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):147-149
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.147
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Теоретично розглянута та експериментально перевірена можливість використання ультразвукової дії для відновлення ємнісних характеристик нікель-кадмієвих акумуляторів. Розраховано умови ультразвукової дії.
References: 
1.   Бронин Ф. А. Исследование кавитационного разрушения и диспергирования твердых тел в ультразвуковом поле: Канд. дис. — М., 1996.
2.  Скалозубов М. Ф. Активные массы электрических аккумуляторов. — Новочеркасск: РИО НПИ, 1962.

3.  Ультразвуковая технология / Под ред. Б. А. Аграната. — М.: Металлургия, 1974.