Основи моделювання складальних одиниць та приладів

Філіппова, МВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):122-124
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.122
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються питання створення математичної моделі виробу з метою автоматизації технології механоскладальних робіт. При цьому розглядаються функціональні зв'язки між параметрами конструкції і порядком створення виробу, а також схема базування деталей у виробі у вигляді спрямованого графа.
References: 
1.  Корсаков В. С., Капустин Н. М., Темпельгоф К.-Х., Лихтенберг X. Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении. — М.: Машиностроение, 1985.—304 с.
2.  Філіппова М. В. Автоматизація проектування технології механоскладальних робіт на основі її математичного моделювання. Приладобудування 2002: підсумки і перспективи: Збірник тез науково-технічної конференції. — Київ: МПП Темп, 2002.—138 с.

3.  Челищев Б. Е., Боброва И. В., Гонсалес-Сабатер А. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении. — М.: Машиностроение, 1987.—264 с.