Дослідження гідродинамічних характеристик 2-фазного потоку методом електропровідності

Марченко, ОЛ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):135-139
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.135
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто можливість експериментального вивчення гідродинамічної картини вимушеної течії не адіабатної паро-рідипної суміші методом електропровідності. Представлено зонд, який дозволяє замінити суб'єктивне описання режимів течії показами приладів. Експериментально визначена область застосування даного методу. Отримані результати порівнюються з даними інших дослідників.
References: 
1. Алемасов В. Е., Дрегалин А. Ф., Тишин А. П. Теория ракетных двигателей. — М.: Машиностроение, 1969.— 540 с.
2.  Стырикович М. А., Полонский В. С, Циклаури Г. В. Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных электрических станций. — М.: Наука, 1982.—349 с.

3.  Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник / Под ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. 2-е издание, переработанное. — М.: Энергоатомиздат, 1988.—Кн. 2.-557 с.