Методика розрахунку точності визначення координат об'єктів за космічними знімками

Димарчук, РС, Борщова, ГА, Ярмольчук, ЄД
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):057-063
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.057
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонується методика розрахунку похибок географічних координат об'єкта та його координат у напрямку дотичної і бінормалі до орбіти за космічними знімками поверхні Землі, що не містять реперних точок. Враховується дія похибок вимірювання чи прогнозування положення центра мас КА, конструктивних похибок КА, похибок вимірювання кутів орієнтації КА. Наводиться приклад розрахунку похибок для космічної системи «Січ-2».
References: 
1.  Батраков А. С. Общая модель для расчета и анализа скорости сдвига оптического изображения при съемке земной поверхности. // Исследование Земли из космоса.—1989.—4.— С. 99—106.

2.  Ханцеверов Ф. Р., Острухов В, В. Моделирование космических систем изучения природных ресурсов Земли. — М.: Машиностроение, 1987.—264 с.