Нові хімічні продукти для ракетних технологій

Жілін, АЮ, Козлов, АС, Ілюшин, МА, Цєлінскій, ІВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):039-043
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.039
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються перхлоратні тетраамінні координаційні сполуки Со+3 , що містять у внутрішній сфері поліазотисті гетероциклічні ліганди – похідні тетразолу. Вивчено фізико-хімічні та вибухові властивості, показано можливість їхнього застосування у засобах ініціювання, зокрема лазерних.
References: 
1.  Андреев К. К., Беляев А. Ф. Теория взрывчатых веществ. — М: Оборонгиз, 1960.—594 с.
2.  Браун М., Доллимор Д., Галвей А. Реакции твердых тел. — М.: Мир, 1983.—360 с.
3.  Илюшин М. А., Целинский И. В., Чернай А. В. // Рос. хим. журн.—1997.—XLI, № 4.—С. 81—88.
4.    Жилин   А.   Ю.,   Илюшин   М.   А.,   Целинский   И.   В.   Int. Conference   Shock   Waves   in   Condensed   Matter.   —   St. Petersburg, Russia. 8—13 October. 2000.—P. 82—85.
5.  Жилин А. Ю., Илюшин М. А., Целинский И. В. // ЖОХ.— 2001.—Вып. 5.—С. 710—713.
6.   Жилин А.   Ю.,   Илюшин  М. А.,   Целинский И. В.,   Козлов А. С., Кузьмина Н. Е. // ЖПХ.—2002.
7.   Козлов А.  С.,  Жилин А.  Ю.,  Илюшин М. А.  // Сборник научн. трудов ИГА Украины.—2001.—3, № 11.—С. 51 — 55.
8.  Королев Д. В., Козлов А. С. // XX Всероссийский симпозиум молодых ученых по химической кинетике,  11—15 марта 2002 г. — С. 63—64.
9.  Кукушкин Ю. Н., Буданова В. Ф., Седова Г. Н. Термическое превращение координационных соединений в твердой фазе. — Л.: ЛГУ, 1981.—176 с.
10.  Шестак Я. Теория термического анализа. — М: Мир, 1987.— 456 с.
11. Pickard J. M., Back P. S., Wallers R. R. Therm. Anal. Proc. 7th Int. Conf. — Chichester, 1982.—Vol. 1.—P. 106—112.

12. Sheldrick G. M. SHELX 93. Program for refinement of crystal structures. — University of Gottingen Germany, 1993.—P. 27.