Отримання магнітожорстких плівок на основі системи Fe-Ag

Рябцев, СИ, Башев, ВФ, Мусинова, ВА, Рябцев, ИС
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):180-182
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.180
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено експериментальне дослідження структури, фазового складу, магнітних властивостей і зміни електричного опору при постійному нагріванні плівок Fe + (12.4–48.6) ат. % Ag, отриманих модернізованим методом триелектродного напилення. Виявлено, що незмішувані навіть в рідкому стані залізо і срібло після загартування з пароподібного стану утворюють однорідні сплави з метастабільною структурою. Показано, що температурна стійкість метастабільних структур із збільшенням вмісту срібла зменшується. Виявлено різкі зміни магнітних і електричних властивостей плівок Fe + 22.6 % Ag після відпалювання.
References: 
1.  Башев В. Ф., Доценко Ф. Ф., Мирошниченко И. С., Пасальский В. М. Структура и электрические свойства пленок Ag-W в метастабильных состояниях // ФММ.—1992.— № 2.—С. 66—73.

2.   Райгородский В. М., Линецкий Я. Л., Соколовский С. Е., Цветков В. Ю. Структура и магнитные свойства сплавов Nd-Fe-B-Si // Изв. Вузов. Черная металлургия.—1990.— № 9.—С. 56—58.