Дослідження можливості прогнозування зміни балістичного коефіцієнта за даними зовнішньотраекторних вимірювань при використанні в розрахунках параметрів стабільної атмосфери

Голубек, АВ, Емельянова, ИА, Хорольский, ПГ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):173-180
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.173
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Ставиться задача та досліджуються можливості покращення точності визначення балістичного коефіцієнта для космічних об'єктів, що рухаються у верхніх шарах атмосфери. Дослідження провадились на прикладі даних NORAD для космічного апарата «Січ-1» і геліофізичних параметрів, вільно поширюваних в інтернеті.
References: 
1.  Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. — М.: Мир, 1974.—Вып. 1.—406 с.
2.  Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. — М.: Мир, 1974.—Вып. 2.—198 с.
3. ГОСТ 25645.115-84. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли. — Введ. 24.08.84. — М.: Изд-во стандартов, 1985. — 39 с.
4.  Гроп Д. Методы идентификации систем. — М.: Мир, 1979.— 302 с.
5.  Типовые линейные модели объектов управления / С. А. Анисимов, И. С. Зайцева, Н. С. Райбман и др. / Под ред. Н. С. Райбмана. — М.: Энергоатомиздат, 1983.—264 с.

6. Эльясберг П. Е.  Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1965.—540 с.