Підсистема автоматизованого проектування силового набору крила малого подовження

Цирюк, АА, Яровий, МА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):044-047
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.044
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонується ефективний алгоритм вибору раціональних параметрів силового набору моноблочних крил малого подовження безпілотних літальних апаратів. Прийняття закону зміни товщини обшивки у вигляді δ(z) = ξ1z + ξ2, ξ21 = const дозволило виключити пряму задачу з ітераційного процесу оптимізації, визначивши напружено-деформований стан конструкції лише для початкового розподілу жорсткості, а також звести задачу оптимизації до однопараметричної.
References: 
1.  Кутьинов В. Ф., Замука Г. Н., Мохов В. Ф. и др. Методология исследования разрушения авиационных конструкций при статических испытаниях // Расчеты напряженно-деформированного состояния и рациональное проектирование авиационных  конструкций:   сб  статей.—1992.—Вып. 2495.— С. 29—39.—(Труды ЦАГИ).
2.  Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. — М.: Высш. школа, 1980.—311 с.

3.   Фигуровский В. И. Расчет на прочность беспилотных летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1973.—356 с.