Звукові впливи на рухову активність пальців верхньої кінцівки

Ільченко, ЄА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):036-039
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.036
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджується характер взаємодії структур, що керують рухом м'язів, скорочення яких приводить до дії пальців руки людини. У проведених дослідах були отримані механограми скорочення пальців руки під впливом на слуховий аналізатор звукових подразнень різної частоти.
References: 
1.   Ефанова  С.   Г.,   Шугуров  О.  А.   Исследования мышечной активности в различных условиях управления стимуляцией // Биологические и технические системы регулирования: Сб. научн, тр. — Днепропетровск: ДГУ, 1995.—С. 49—53.
2.  Ефанова С. Г., Шугуров О. А., Ильченко Е. А. Сравнительная характеристика двигательной реакции различных пальцев руки // Регуляция в живых системах: Сб. научн. тр. — Днепропетровск: ДДУ, 1998.—С. 59—61.
3.  Єфанова С. Г., Руденко Н. П., Ільченко Є. А. Амплітудно-частотна характеристика рухів пальців верхньої кінцівки // Фізіологічний журн.—1998—44, № 3.—С 80.
4.  Ильченко Е. А. О сгибании пальцев руки человека, вызванных стимуляцией предплечья с различной частотой. // Зб. тез Всеукраїнської молодіжиьої науково-практичної конференції «Людина і космос». — Дніпропетровськ, 1999.— С 217.

5.  Шугуров О. А., Ефанова С. Г., Власова Н. П. Исследования мышечной активности при утомлении: Сб. науч. тр. — Днепропетровск: ДГУ. 1997.