ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МАЛИХ СУПУТНИКІВ

Беляєв, СМ, Дудкін, ФЛ, 1Проненко, ВО, 1Проненко, ВО
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(4):29-35
https://doi.org/10.15407/knit2019.04.029
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Електромагнітна сумісність є важливою вимогою до космічних апаратів через обмеження їх об’єму і можливостей компонування окремих вузлів. Завади від бортових систем супутників — головна перешкода при проведенні високочутливих вимірювань магнітних полів хвильових процесів у плазмі в діапазоні низьких частот. Особливо це стосується популярних останнім часом дуже малих супутників — кубсатів (КС) з чутливою апаратурою для вимірювання електричних і магнітних полів у діапазоні від постійного струму до низьких частот. Для мінімізації взаємовпливу корисного навантаження і службових систем необхідне визначення частоти й амплітуди основних спектральних складових магнітного поля завад кожної супутникової підсистеми з метою зниження рівня цих завад або, при відсутності такої можливості, врахування при обробці даних.
        У статті описана спеціальна апаратура — вимірювальна система, яка була створена для реєстрації та оцінки магнітних завад в УНЧ-діапазоні. Ця система складається з двох ідентичних трикомпонентних індукційних магнітометрів, блока збору даних, блока живлення і керуючого портативного комп’ютера з відповідним набором програм. За допомогою такої системи вимірювали рівень магнітного поля змінного струму, який створює кожна з підсистем КС, та здійснювали цифрову обробку даних. Для розділення досліджуваних та фонових сигналів використовувалися дані, отримані від двох ідентичних трикомпонентних індукційних магнітометрів системи, з наступним розв’язанням оберненої задачі — визначення параметрів джерела випромінювання за даними вимірювання магнітного поля, створюваного цим джерелом, у двох точках. Наведені результати випробувань на електромагнітну сумісність для КС, створеного за проектом SEAM, величини та місця розташування еквівалентних магнітних диполів випромінювання окремих підсистем — джерел завад в КС.
Ключові слова: аналіз, електромагнітна сумісність, кубсат, результати експерименту
References: 
1. Belyayev S. M., Dudkin F. L. (2016). Minimization of nanosatellite low frequency magnetic fields. Review of Scientific Instruments, 87, 034705.
2. Ivchenko N., Pronenko V., Tibert G., Gerhardt D. and SEAM Team (2014). Cubesat for scientific mission development. Small Satellites Systems and Services Symposium. The 4S Symposium. May 26 — 30, 2014, Porto Petro, Majorca, Spain, 1—13.
3. Pronenko V. (2017). Miniature scientific-grade induction magnetometer for cubesats. Geophysical Research Abstracts, 19, EGU2017-1910.
4. Pronenko V., Belyayev S., Dudkin F. (2016). Electromagnetic compatibility analysis for small satellites: method and instrumentation. IEEE Metrology for Aerospace, 38— 42.