Розробка швидкодіючого програмного комплексу розрахунку траєкторії виведення ка на геостаціонарну орбіту з використанням гравітаційного поля місяця з візуалізацією розрахунків

Сердюк, ОА, Іжко, ВА, Аржанніков, ЄВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):059-062
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.059
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається спосіб виведення малих супутників зв'язку на геостаціонарну орбіту з використанням гравітаційного поля Місяця. Запропоновано використовувати для проектних розрахунків гравітаційного маневру розроблене програмне забезпечення.
References: 
1.   Архангельский А. Я. Программирование в Delphi 5. — М.: Изд-во БИНОМ, 2000.—1072 с.
2.  Дубошин Г. Н. Небесная механика. — М.: ФМЛ, 1968.
3.  Ивашкин В. В., Тупицын Н. Н. Об использовании гравитационного поля Луны для выведения КА на геостационарную орбиту спутника Земли. — М: ИПМ АН СССР, 1970.
4.   Ивашкин В. В. Оптимизация космических маневров при ограничениях на расстояния до планет. — М.: Наука, 1975.
5.  Технический отчет по программному обеспечению проектных расчетов траекторий выведения КА на геостационарную орбиту с использованием гравитационного поля Луны. Ч. 1. Математическая модель и программа задачи в импульсной постановке. Днепр 21.14320.1130Т. — Днепропетровск, 2002.— 67 с.— (Отчет инв. 58518 кб).

6.   Субботин М. Ф. Курс небесной механики. — М.: Наука.— Т. 2.