Космічна навігація та зв’язок

Аутентифікація в космічних системах зв'язку і управління з багаторазовим доступом

Державна служба єдиного часу і еталонних частот — необхідний елемент розвитку наземної космічної інфраструктури України

Застосування методів векторної медіанної фільтрації при обробці багатоканальних радіолокаційних даних дистанційного зондування

Про процедуру прискореного пошуку сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Навігація космічних апаратів за сигналами космічних навігаційних систем ГЛОНАСС і NAVSTAR

Збурення руху геосинхронних супутників під дією відбитого сонячного і інфрачервоного випромінювання Землі

Наземна підтримка стартів і рішення завдань навігації в навколоземному просторі за даними оптичних спостережень на піку Терскол

Сторінки