Державна служба єдиного часу і еталонних частот України: структура і основні засади забезпечення країни високоточною частотно-часовою інформацією

Величко, ОМ, Сафронов, ЮІ, Клейман, ОС, Соловйов, ВС, Ткачук, ОО, Яцків, ЯС
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(2):08–11
https://doi.org/10.15407/knit1998.02.008
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються організаційна структура і основні завдання Державної служби єдиного часу і еталонних частот України. Описується її сучасний стан, роль основних підрозділів у забезпеченні частотно-часовою інформацією різних галузей економіки України, в т. ч. космічної.
Ключові слова: космічний зв'язок, служба єдиного часу і еталонних частот
References: 
1.Величко О. М., Макаренко Б. І., Камінський В. Ю. та ін. Державна служба єдиного часу і еталонних частот — необхідний елемент розвитку наземної космічної інфра­структури України // Косміч. наука і технологія.—1997.—З, № 1/2.—С. 7—15.
2.Величко О. М., Миронов М. Т., Сидоренко Г. С. та ін. Державна програма створення та розвитку Державної служ­би єдиного часу і еталонних частот // Укр. метрологічний журн.—1996.—Вин. 4.—С. 13—16.
3.Клейман А. С., Соловьев В. С., Ткачук А. А. Эталонная база Украины в области измерений времени и частоты // Укр. метрологічний журн.—1996.—Вин. 4.—С. 17—18.

4.Клейман О. С., Оголюк В. П., Сидоренко Г. С. та ін. Державний первинний еталон одиниць часу і частоти // Укр. метрологічний журн.—1997.—Вип. 3.—С. 18—23.