Безпека інформації в космічних системах зв'язку й управління

Горбенко, ІД, Стасєв, ЮВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(3):64-68
https://doi.org/10.15407/knit1996.05.064
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується новий метод забезпечення безпеки інформації в космічних системах зв'язку та керування, що базується на динамічній передачі сигналів. Доводиться адекватність даного методу з методами криптографічного перетворення інформації. Формулюються і доводяться необхідні і достатні умови реалізації динамічного режиму функціонування.
Ключові слова: безпека інформації, космічні системи зв'язку та керування
References: 
Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования.— К.:  Вища шк., 1986.— 238 с.
Тузов Г. И., Урядников Ю. Ф., Прытков В. И. и др. Адресные системы управления и связи. Вопросы оптимизации / Под ред. Г. И. Тузова.— М.: Радио и связь, 1993.— 384 с.
Шеннон К.Э. Теории связи в секретных системах // Работы по теории информации и кибернетике.— М.: Изд-во иностр. лит-ры,  1963.— С. 333402.