Вплив зміни клімату на площі основних сільськогосподарських культур

Ємельянов, МО, Шелестов, АЮ, Яйлимова, ГО, Шуміло, ЛЛ
Косм. наука технол. 2022, 28 ;(2):30-38
https://doi.org/10.15407/knit2022.02.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Проведено статистичний аналіз часового ряду площ мажоритарних культур за 20 років (з 1998 по 2020 р.), а також проаналізовано вплив агрокліматичних зон на площі вирощування основних культур. Зміни клімату, що найгостріше відчуваються у південних регіонах України, підвищують виробничий ризик в аграрній сфері через зміни температури, режиму опадів та інших екстремальних погодних явищ. Історичні кліматичні дані свідчать про підвищення температури на території України, а прогнози клімату припускають подальше потепління, особливо на півдні України.
     Використовуючи супутникові та статистичні дані досліджено зміни земної поверхні для визначених областей, для яких характерні найбільші зміни площ посівів для основних типів сільськогосподарських культур. Для аналізу динаміки посівних площ відносно кліматичних зон використовуються національні статистичні дані за 1998–2019 рр., карти класифікації земного покриву за 2016-2020 рр., дані про кліматичні зони по території України за 2000 р. та 2020 р., а також контури адміністративних одиниць рівня NUTS2. Оскільки для 2019–2020 рр. статистичні дані для багатьох районів відсутні у зв’язку із реформуванням територіальних меж замість статистичних даних використані посівні площі, отримані за супутниковою інформацією. В якості додаткової та альтернативної інформації для аналізу посівних площ використані карти класифікації посівів за 2016–2020 рр., які отримані за власними технологіями глибинного навчання фахівцями Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ.
     Використані карти класифікації отримані з використанням відкритих супутникових даних програми Copernicus: SAR Sentinel-1 та Sentinel-2 з просторовим розрізненням 10 м. Порівняння статистичних даних із отриманими площами посівів за супутниковими даними здійснюється з використанням метрики статистичного аналізу коефіцієнта кореляції (r). Для оцінки точності також використовується коефіцієнт детермінації R2 між статистичною площею основних культур і площею за супутниковими даними.
     Дослідження виконувались в межах проєкту Національного Фонду Досліджень України 2020.01/0273 «Інтелектуальні моделі і методи визначення індикаторів деградації земель на основі супутникових даних».
Ключові слова: Sentinel-1, Sentinel-2, глибинне навчання, зміни клімату, карти класифікації, супутникові дані