Космічне приладобудування

Стенд для тепловакуумних випробувань космічних апаратів

Моделювання світлового потоку в імітаторах сонячного випромінювання

Імітатор випромінювання Землі для термовакуумних випробувань космічних апаратів

Бортовий УФ-спектрополяриметр для моніторингу планетних атмосфер

Український молодіжний супутник: дослідження аерозольного шару атмосфери землі за допомогою УФ-поляриметра

Компактний антенний полігон для експериментального відпрацювання антен космічних апаратів

Доцільність орієнтування осей кристала n-терфенілу у сцинтиляційному детекторі монітора заряджених частинок сонячного рентгенівського спектрофотометра ChemiX

Мультиспектральний іміджер-поляриметер космічного проекту «Аерозоль-UA»

Макет портативного когерентного іонозонда

Розробка кріогенно-оптичного датчика для високочутливих гравітаційних вимірювань

Сторінки