Компактний антенний полігон для експериментального відпрацювання антен космічних апаратів

Овсянніков, ВВ, 1Попель, ВМ, Ольшевський, ОЛ, Попель, ПВ
1Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(1):085-090
https://doi.org/10.15407/knit2004.01.085
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наведено результати розрахунків характеристик нового компактного антенного полігону, який потрібен для експериментального відпрацьовування і проведення випробувань антен діапазону надзвичайно високих частот. Методом хвильової оптики з урахуванням теорії дифракції Френеля визначено один з головних параметрів компактного антенного полігону – відстань між колімаційним дзеркалом і досліджуваною антеною.
References: 
1.  Вуд П. Анализ и проектирование зеркальных антенн: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1984.—207 с.
2.  Джонсон Р., Экер X., Холлис Д. Определение диаграмм направленности антенн по результатам измерений в ближ­ней зоне // ТИИЭР.—1973.—61, № 12.—С. 5—37.
3.  Драбкин А. Л., Зузенко В. Л. Антенно-фидерные устройст­ва. — М.: Сов. радио, 1961.—816 с.
4.  Захарьев Л. Н., Леманский А. А., Турчин В. И. и др. Методы измерения характеристик антенн СВЧ / Под ред. Н. М. Цейтлина. — М.: Радио и связь, 1985.—368 с.
5.  Кинбер Б. Е., Цейтлин В. Б. Об измерении параметров антенн в поле плоской волны, создаваемой коллиматором // Радиотехника и электроника. —1965.—10, № 7.— С. 1190—1201.
6.  Куммер В. X., Джилеспи Э. С. Антенные измерения // ТИИЭР.—1978.—66, № 4.—С. 143—173.
7.  Марков Г. Т., Чаплин А. Ф. Возбуждение электромагнит­ных волн. — М.-Л.: Энергия, 1967.—376 с.

8.  Сканирующие антенные системы СВЧ: Пер. с англ. / Под ред. Г. Т. Маркова, А. Ф. Чаплина. — М.: Сов. радио, 1966.—536 с.