Космічні енергетика і двигуни

Пакет програм TRASSА для розрахунку теплових режимів космічних апаратів

Мала експериментальня електродинамічна космічна тросовя система. Електрична модель

Експериментальне моделювання теплових режимів експлуатації оптико-електронного вимірювального приладу для мікросупутника

Деградація параметрів сонячних батарей під впливом факторів космічного простору

ПОРІВНЯННЯ МЕТАНУ, ГАСУ ТА ВОДНЮ ЯК ПАЛЬНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО ДО РАКЕТИ-НОСІЯ

ПРОЕКТ МАЛОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ КОСМІЧНОЇ ТРОСОВОЇ СИСТЕМИ

ВПЛИВ ОТВОРІВ НА МІЦНІСТЬ ЦИЛИНДРИЧНИХ ВІДСІКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ ПРИ НЕПРУЖНОМУ ДЕФОРМУВАННІ МАТЕРІАЛУ

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИТІКАННЯ НАДЗВУКОВОГО БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ХІМІЧНО РЕАГУЮЧОГО СТРУМЕНЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ РАКЕТНОГО ДВИГУНА

Сторінки