Астрономія й астрофізика

Дрібномасштабні нестійкості в передспалаховій плазмі петель в активній області на Сонці

Збурення, викликані горизонтальними приливними силами в екваторіальній площині сонячної корони

Результати дослідження швидких змін магнітного поля сонячної плями за даними одночасних вимірювань в КАО і КрАО

Вплив запорошеної плазми на певні шари атмосфер зірок дуже малої маси та коричневих карликів

Сонячно-земні зв'язки за експериментальними даними про зміни тривалості доби в 1832-2000 рр.

Побудова динамічних моделей фотосферних і хромосферних шарів спалахів з метою вивчення умов їх виникнення і розвитку

Цикли сонячної активності і викликаних нею геофізичних ефектів, їхній аналіз та прогнозування

Сторінки