Моделі правового регулювання діяльності у сфері дистанційного зондування Землі у світі: досвід для України

Малишева, НР, Гурова, АМ
Косм. наука технол. 2020, 26 ;(4):86-110
https://doi.org/10.15407/knit2020.04.086
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджуються правові підходи до регулювання діяльності щодо дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у більш ніж 10 державах світу з різноманітними моделями ринку. Досвід деяких держав проаналізовано в контексті розвитку у межах регіональної співпраці Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав. Огляд правової моделі регулювання діяльності ДЗЗ провадився у широкому контексті врахування державної чи приватної природи, ступеня розвитку ринку відповідних послуг та охоплював дослідження таких блоків питань: 1) організаційно-інституційна структура забезпечен-ня відповідних відносин; 2) політика поширення даних; 3) дозвільне регулювання діяльності із ДЗЗ; 4) охорона інтелектуальної власності на продукти діяльності ДЗЗ. На підставі проведеного аналізу надано ряд рекомендацій щодо правового регулювання відповідних відносин в Україні.
Ключові слова: інформація, дані, дистанційне зондування Землі, ліцензування, національне законодавство, правове регулювання, публічні та приватні інтереси, ринок послуг ДЗЗ
References: 
1. Беларусь и Россия утвердили облик второго белорусского спутника дистанционного зондирования Земли: ГИС ассоциация. URL: http://www.gisa.ru/121378.html (дата звернення: 13.12.2019).
2. Дистанционное зондирование Земли: Официальный сайт Роскосмоса. URL: https://www.roscosmos.ru/24707/ (дата звернення: 13.12.2019).
3. Об определении оператора федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и его полномочий: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года No 689. URL: http://docs.cntd.ru/document/554729776 (дата звернення: 13.12.2019).
4. Об утверждении Правил взаимодействия федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса с другими государственными фондами: Постановление от 24 августа 2019 г. No 1088. URL: http://static.government.ru/media/files/xhAEgnkQyH8FVz1ZUX3yIvHQhpX97lC7.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
5. Об утверждении Правил создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и Правил передачи федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса для включения в федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса: Постановление Правительства РФ от 24 августа 2019 г. No 1086. URL: http://static.government.ru/media/files/N473ghmU0MxosIildWmUU5TvefFvYNbA.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
6. Об утверждении Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке, хранении и распространении данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов гражданского назначения высокого (менее 2 метров) разрешения: Постановление Правительства РФ от 10 июня 2005 г. No 370. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/188285/paragraph/1654:0 (дата звернення: 13.12.2019).
7. Об утверждении Положения о порядке и особенностях предоставления данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с космических аппаратов: Постановление от 24 августа 2019 г. No 1087. URL: http://static.government.ru/media/files/AIT6bhVKAIBovvHWavLHsf1yIWD9MiB6.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
8. О космической деятельности: Закон Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31112199#pos=87;-52 (дата звернення: 13.12.2019).
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності: Закон України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66298 (дата звернення: 13.12.2019).
10. Проект космической межгоспрограммы утвержден на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-07-2018-1.aspx (дата звернення: 13.12.2019).
11. Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013—2017 роки: Закон України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2018/zvit_KOsmos_2018.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
12. Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків: Наказ МЕРТ No 1879 від 12.12.2018.
13. Про підприємництво: Закон України (ст. 4). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/698-12 (дата звернення: 13.12.2019).
14. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018—2022 роки: Розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. No 629-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/629-2018-%D1%80 (дата звернення: 13.12.2019).
15. Публичная лицензия Creative Commons с указанием авторства версии 4.0 Международная. URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru#s6a (дата звернення: 13.12.2019)
16. Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 июня 2016 года No 511 и Министра обороны Республики Казахстан от 27 июня 2016 года No 313 «Об утверждении Правил планирования космических съемок, получения, обработки и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса национальным оператором космической системы дистанционного зондирования Земли». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32490347#pos=2;-50 (дата звернення: 13.12.2019).
17. О создании федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса: Федеральный закон от 7 марта 2018 г. No 46-ФЗ. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201803070029.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
18. О ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников содружества независимых государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях: Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. No 349-ФЗ. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1302292/ (дата звернення: 13.12.2019).
19. Центр космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан. URL: https://www.gharysh.kz/AboutKA_DZZ/ (дата звернення: 13.12.2019).
20. About NRSC. URL: https://www.nrsc.gov.in/Aboutus_NRSC (дата звернення: 13.12.2019).
21. ACCRES Response to the American Space Commerce Free Enterprise Act Commercial Remote Sensing Provisions: ACCRES Meeting August 24, 2017. URL: https://www.nesdis.noaa.gov/CRSRA/files/ACCRES_Response_to_the_FEA_Group.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
22. Action Plan — Accelerating Change, 2026 Spatial Industry Transformation and Growth Agenda. URL: https://2026agendacom.files.wordpress.com/2019/04/2026-agenda-action-plan-2019-update-for-release.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
23. Advancing Space: Australian Civil Space Strategy 2019—2028. URL: https://publications.industry.gov.au/publications/... (дата звернення: 13.12.2019).
24. Attributing LINZ data. URL: https://www.linz.govt.nz/data/licensing-and-using-data/attributing-linz-... (дата звернення: 13.12.2019).
25. Australian Earth Observation Community Plan 2026. URL: https://drive.google.com/file/d/0B-U_Sea6EB8_TWhrc2V-VbmRod2c/view (дата звернення: 13.12.2019).
26. CFR 15 Part 960 Licensing of Private Land Remote-Sensing Space Systems; Final Rule; Part III: Department of Commerce. URL: https://www.nesdis.noaa.gov/CRSRA/files/15%20CFR%20Part%20960%20Regs%202... (дата звернення: 13.12.2019).
27. Constitution of Earth Observation Australia Inc Association. URL: https://static1.squarespace.com/static/.... (дата звернення: 13.12.2019).
28. Copyright and Disclaimer Notice. URL: https://www.ga.gov.au/copyright (дата звернення: 13.12.2019).
29. Data Reception, Transmission, and Processing/ Government of Canada. URL: https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-... (дата звернення: 13.12.2019).
30. Décret n° 2013-654 du 19 juillet 2013 relatif à la surveillance de l’activité des exploitants primaires de données d’origine spatiale, n°0168 du 21 juillet 2013 page 12190, texte n° 2. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR-... (дата звернення: 13.12.2019).
31. Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, Version consolidée au 24 novembre 2019. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af.... (дата звернення: 13.12.2019).
32. Digital Earth Australia: An introduction for industry. URL: http://www.ga.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/54458/DEA-Industry-Factsheet.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
33. Dunk F. G. von der. European Satellite Earth Observation: Law, Regulations, Policies, Projects, and Programmes. Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications. 2009. Р. 397—445.
34. Earth observation technology in New Zealand, Report No. 3229, 25 September 2018. URL: https://static1.squarespace... (дата звернення: 13.12.2019).
35. Evaluation of the Impact of European Space Policy on European Space Manufacturing and the Services Industry, Centre for Strategy and Evaluation Servicies of UK, Final Report, Appendices A- I, August 23rd, 2012 Р. 14—28. URL: http://publications.europa.eu/resource/... (дата звернення: 13.12.2019).
36. Geoscience Australia and FAIR data principles. URL: https://www.ga.gov.au/data-pubs/datastandards/fairdata (дата звернення: 13.12.2019
37. H.R.2809 — Draft of American Space Commerce Free Enterprise Act (Senate - 04/25/2018 Received in the Senate and Read twice and referred to the Committee on Commerce, Science, and Transportation). URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2809 (дата звернення: 13.12.2019).
38. H.R.6133 — Land Remote Sensing Policy Act of 1992. URL: https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-... (дата звернення: 13.12.2019).
39. Japan: Two Outer Space-Related Laws Enacted. URL: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-two-outer-... (дата звернення: 13.12.2019).
40. Laws Applicable to Remote Sensing\ ANGELS Aeropace. URL: https://spacelaws.com/articles/laws-applicable-to-remote-sensing-activities/ (дата звернення: 13.12.2019).
41. LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Version consolidée au 24 novembre 2019. URL: www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018931380 (дата звернення: 13.12.2019).
42. Matthew James Australia in Orbit: Space Policy and Programs. URL: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/... (дата звернення: 13.12.2019).
43. National Data Security Policy for Space-Based Earth Remote Sensing Systems: The law became effective on 01 December 2007. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/satdsig-hintergrund-en.pd... (дата звернення 13.12.2019).
44. National Data Sharing and Accessibility Policy: Government Open Data License 2017. URL: https://web.archive.org/web/20180226073715/ http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/174146.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
45. National Data Sharing and Accessibility Policy (NSDAP) 2012. URL: https://dst.gov.in/sites/default/files/nsdi_gazette_0.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
46. New Zealand Space Agency Invests NZ $3M In Six Kiwi New Space Companies Through Catalyst Strategic Space Fund. URL: https://spacewatch.global/2019/11/new-zealand-space-agency-invests-nz3m-... (дата звернення: 13.12.2019).
47. Op-ed | Why Congress must enact commercial remote sensing reforms by U.S. Rep. Brian Babin — August 1, 2019. URL: https://spacenews.com/op-ed-why-congress-must-enact-commercial-remote-se... (дата звернення: 13.12.2019).
48. Outer Space and High-altitude Activities Act 2017, 2017. No 29. URL: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0029/... (дата звернення: 13.12.2019).
49. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU: Brussels, 6.6.2018 COM(2018) 447 final 2018/0236 (COD). URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=... (дата звернення: 13.12.2019).
50. Ram S. Jakhu, Kerkonian Aram Daniel Independent Review of the Remote Sensing Space Systems Act, Institute of Air and Space Law Faculty of Law McGill University, 17 February 2017. URL: https://www.international.gc.ca/arms-armes/assets/... (дата звернення: 13.12.2019).
51. Remote Sensing Data Policy (RSDP — 2011). URL: https://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/Re... (дата звернення: 13.12.2019).
52. Remote Sensing Research Centre. URL: https://www.rsrc.org.au/about-us (дата звернення: 13.12.2019).
53. Remote Sensing Space Systems Act. S. C. 2005. Current to August 28, 2019, Last amended on April 5, 2007. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/R-5.4.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
54. Remote Sensing Space Systems Regulations, SOR/2007-66, Current to August 28, 2019, Last amended on April 5, 2007. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2007-66.pdf (дата звернення: 13.12.2019).
55. Republic of Korea Space Development Promotion Act, Law Number 7538 May 31, 2005. URL: https://www.unoosa.org/... (дата звернення: 13.12.2019).
56. Title 15 - Commerce and Foreign Trade. Subtitle B - Regulations Relating to Commerce and Foreign Trade (Continued). Chapter ix - national oceanic and atmospheric administration, department of commerce. subchapter d - general regulations of the environmental data service. part 960 - licensing of private remote sensing systems. Subpart B — Licenses. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title15-vol3/xml/CFR-2019-t... (дата звернення: 13.12.2019.