Індивідуальні пристрої контролю фізичного стану операторів при наявності травм

Литвин, ЮП, Яковенко, ДП, Шугуров, АС, Балакірєва, СІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):171-175
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.171
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Обговорюється можливість використання фізичних інформаційних сигналів для корекції стану оператора у критичній ситуації. Пропонується оригінальна методика та прилади для діагностики і активізації організму при перевантаженні власних систем адаптації. Дія приладів базується на принципах класичної голкорефлексотерапії та електропунктури.
References: 
1.   Бурназян Г. А.   Психофармакотерапия.   —   Ер.:   Айстан, 1985.—344 с.
2.  Нормальная физиология: Учебник для студентов ун-тов / Под ред. А. В. Коробкова — М.: Высш. шк.,1980.—560 с.
3.  Руководство по рефлексотерапии / Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк. — К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986.—302 с.
4.  Портнов Ф. Г. Электропунктурная рефлексотерапия. — Рига: Зинатне, 1988.—352 с.
5.  Зильбер. Медицина критических состояний: общие проблемы.— Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1995.—360 с.
6.  Шифрин Г. А., Шифрин А. Г. Статусметрия и мониторинг эффективности лечения. — Запорожье, 1996.—14 с.
7.  В помощь радиолюбителю.—1985.—Вып. 90.
8.  Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая электроника. — М., 1999.—768 с.
9. Тумановский М. Н. Практическое руководство по электрокардиографии. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1969.—320 с.
10.  Вельховер. Экстерорецепторы кожи. — Кишинев: Штиинца, 1986.

11.  Уоррен. Медицинская аккупунктура. — К., 1981.—С. 188—192.