Розробка математичної моделі холодного зварювання роз'ємних з'єднаннях

Бойко, ЮС
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):111-113
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.111
Мова публікації: Російська
Анотація: 
З'ясовано, що при збиранні та випробуваннях пневмогідравлічних систем роз'ємні фланцеві з'єднання після зняття з них зусилля затяжки не втрачають своєї герметичності навіть в умовах штатних навантажень. На основі теорії металевих зв'язків розраховано діаметр одиничної плями дотикання і фактичної площі дотикання прикладеного тиску і від виду обробки матеріалу. Пропонується математична модель, яка дозволяє судити про характер процесу холодного зварювання в роз'ємних з'єднаннях, а також вибирати його оптимальні параметри.
References: 
1.   Бойко  Ю.  С.  Влияние холодной сварки на герметичность разъемных соединений с пластичной прокладкой // Кос­мічна наука та технологія. Додаток.—2001.—7, № 1.
2.  II Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною   участю   «Людина   і   космос»:   Зб.   тез.   — Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2000.
3.   Россошинский  А.  А.,  Заплитная  А.   Т.,   Кислицин  В.   М. Влияние давления на фактическую площадь касания при сварке давлением // Автоматическая сварка.—1969.—№ 7.

4.   Сахацкий  Г.  П.  Технология сварки металлов в холодном состоянии. — К.: Машиностроение, 1970.