Дослідження способів управління гранулометричним складом металевих порошків при їх одержанні методом газодинамічного розпилення розплавів

Павленко, ДВ, Бондаренко, СГ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):132-135
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.132
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Робиться спроба оцінити ступінь впливу різних параметрів на процес руйнування струменя розплавленого металу під дією надзвукового газового потоку. Визначено характер впливу окремих параметрів процесу на якість порошку олова. Визначено деякі параметри технологічного процесу, при яких забезпечується високий рівень виходу порошку.
References: 
1.   Ничипоренко  О.С,   Найда  Ю.   И.,   Медведовский  А.   В. Распыленные   металлические   порошки.   —   Киев:   Наук. думка, 1980.—235 с.
2.   Силаев  А.   Ф.,   Фишман  Б.  Д.  Диспергирование  жидких металлов и сплавов. — М.: Металлургия, 1983.—144 с.
3.   Сизов  А.   М.   Диспергирование  расплавов  сверхзвуковыми газовыми струями. — М.: Металлургия, 1991. —184 с.
4.  Брунауэр С. Адсорбция газов и паров: Физ. Адсорбция. — М.: Изд-во иностр. лит.,1948-—Т. 1.—783 с.
5.  Грацианов Ю. П., Путимцев Б. Н., Силаев А. Ф. Металлические порошки из расплавов. — М.: Металлургия, 1970.— 245 с.
6.  Новые методы получения металлических порошков: Сб. науч. тр. ИПМ АН УССР. — Киев, 1979.—С. 26—35.
7.   Порошки  цветных  металлов.   Справочное  изд./   Под ред. С. С. Набойченко. — М.: Металлургия, 1997.—542 с.
8.  Пат. України № 17808А. Установка для одержання металевих порошків шляхом розпилення розплаву / А.    І. Степченко, В. Г. Ковальчук, Л. В. Адамчик. — Виданий 03.06.97.
9.  Pat. 2702344. Akiyama Mamoru Kawasaki Steel Corp. — Publ. 98.01.21.
10.  Pat. 2-32323. To йо аруминиум К.К. — Publ. 90.07.19. — N 3-809

11.   Pat. 3-162507- Manufacture of metal powder daido steel CO LTD KATSUJT KUSAKA. — Publ. 91.07.12