Структурні зміни при старінні мартенситостаріючих сталей

Калініна, НЄ, Дейнега, АВ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):113-115
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.113
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено оцінку способів зміцнення мартенситостаріючих сталей легуванням і термічною обробкою. Представлено механізм гомогенного і гетерогенного зародження інтерметалідних фаз при старінні. Розглянуто поетапне старіння багатокомпонентних сплавів системи Fe-Ni-Cr-Co-Mo.
References: 
1.  Перкас М. Д., Кардонский В. М. Высокопрочные мартеиситостареющие стали. — М.: Металлургия, 1971.—225 с.
2.  Бодяко М. Н., Астапчик С. А. Мартенситостареющие стали.— Минск: Наука и техника, 1976.—248 с.
3.  Бирман С. Р. Экономно легированные мартенситостареющие стали. — М.: Металлургия, 1974.—208 с.

4.  Еднерал А. Ф., Кардонский В. М., Перкас М. Д. Структурные изменения при старении безуглеродистого железоникелевого мартенсита. — М: Наука, 1972.—С. 63—79.