Модель лазерної очистки ілюмінаторів космічних апаратів

Опачко, ІІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):028-031
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.028
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропонована модель очистки ілюмінаторів під дією випромінювання імпульсних лазерів ІЧ-, видимого та УФ-діапазонів. Експериментально підтверджений нетепловий характер екстракції забруднень.
References: 
1.  Анисимов С. И., Имас Я. А., Романов Г. С. и др. Действие излучения большой мощности на металлы. — М.: Наука, 1970.—272 с.
2.   Афанасьев  Ю.  В.,  Крохин О.  Н.  Высокотемпературные и плазменные явления, возникающие при взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом // Физика высоких плотностей энергии. — М.: Мир, 1974.—С. 311 — 353.
3.  Мачулка Г. А. Лазерная обработка стекла. — М.: Сов. радио, 1979.—136 с.
4.  Физические величины. Справочник. Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М., 1991.—С. 12—32.
5.   Опачко I. I.,  Шимон Л. Л., Хом'як Б. Я. Динаміка іонної емісії при резонансному і нерезонансному поглинанні лазерного випромінювання плазмою на поверхні твердого тіла // Журн. фіз. досліджень.—1996.—1, № 1.—С. 46—51.

6.   Опачко І.  І.  Особливості лазерної очистки ілюмінаторів // Вісник Ужгородського ун-ту. Сер. «Фізика». —1999.—5.— С. 56—61.