Термомеханічна обробка пористих заготовок з інструментальних сталей

Романюк, СЯ, Санін, АФ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):143-146
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.143
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено високотемпературні випробування механічних властивостей зразків, отриманих холодним пресуванням невідпаленого порошку і вакуумним спіканням з метою дослідження впливу температури нагрівання і початкової пористості заготовок на міцність і пластичність. Результати високотемпературних досліджень властивостей зразків дозволили визначити температурні інтервали гарячої екструзії спечених заготовок, відпрацьовано режим гарячої екструзії, розроблено композицію спеціального шлікера.
References: 
1.   Манегин Ю. В., Суслов А. Г., Лузин Ю. Ф. Исследование кинематики и распределения пористости в порошковом металле при прессовании: В кн. Интенсификация производства прессованных изделий. — М.—Каменск-Уральский, 1985.—С. 124—125.
2.  Ковальченко М. С. Теоретические основы горячей обработки пористых материалов давлением. — К.: Наук, думка, 1980.—256 с.

3.  Прозоров Л. В. Прессование стали и тугоплавких сталей. — М.: Машиностроение, 1969.—378 с.