Чисельне моделювання динамічної поведінки тришарових сферичних оболонок з дискретним наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях

Штанцель, СЕ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):159-163
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.159
Мова публікації: Російська
Анотація: 
В рамках геометрично нелінійної теорії оболонок і стержнів розглядаються рівняння руху тришарових сферичних оболонок з дискретним наповнювачем при осесиметричному нестаціонарному навантаженні. Побудовано чисельний алгоритм, який дозволяє ефективно досліджувати нестаціонарні хвильові процеси в дискретно-неоднорідних по товщині пружних структурах.
References: 
1.   Мейш  В.Ф.,  Штанцель  С.  Е.  До  побудови математичної моделі динамічного процесу вимушених коливань тришарових оболонок з дискретним наповнювачем // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. — Львів. 2000.—1.—С. 81—83.
2.  Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости. — Л.—М.: Гостехидат, 1948.—212 с.
3.   Самарский А.  А.  Теория  разностных схем.   — М.:  Наука, 1977.—656 с.

4. Луговой П. З., Мейш В. Ф. Численное моделирование динамического поведении подкрепленных оболочек вращения при нестационарном воздействии // Прикладная механика.—1992.—28, № 11.—С. 38—44.