Методика класифікації покривних елементів ландшафту

Волошин, ВI, Бушуєв, ЄІ, Паршина, ОІ, Федоров, ОП
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):190-193
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.190
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розроблюється методика створення тематичної карти ландшафтних елементів за даними дистанційного зондування Землі, яка буде максимально формалізованою і доступною методикою для широкого кола користувачів.
References: 
1. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов: Пер. с англ. / Под ред. А. Н. Гельфана, Н. М. Новиковой, М. Б. Шадриной. — М.: РАСХН, 1999.—306 с. 2. Лялько В. И., Вульфсон Л. Д., Котляр А. Л. Ландшафтная классификация и оценка фитометрических параметров растительного покрова с использованием многозональных снимков в оптическом диапазоне сканера МСУ-В КА «Оке-ан-О» // Матеріали III наради користувачів аерокосмічної інформації (20—24.11.2000 р., м. Київ). — Київ: Знання України, 2001.—С 77—85. 3. Николаев В. И. Космическое ландшафтоведение. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.—81 с. 4. Федоровский О. Д. Про дешифрування космічних знімків природних ландшафтів // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок / Під ред. чл.-кор. НАНУ В. І. Лялька. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАНУ, 1999.—С 46—49. 5. Федоровский А. Д., Якимчук В. Г. и др. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов на основе структурно-текстурного анализа // Космічна наука і техно¬логія.—2002.—8, № 2/3.—С. 76—83.