Балонні моди у внутрішній магнітосфері Землі з урахуванням скінченної провідності іоносфери

1Черемних, ОК, Парновський, ОС
1Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):082-085
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.082
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджується проблема генерації власних МГД-збурень балонного типу у внутрішній магнітосфері Землі у дипольній геометрії геомагнітного поля з урахуванням граничних умов на іоносфері. Остання розглядається як тонкий шар зі скінченною провідністю. Основна увага у роботі приділена вивченню впливу провідності іоносфери на стійкість вказаних збурень. Показано, що у наближенні ізолюючої іоносфери у магнітосферній плазмі збуджуються жолобкові збурення, для яких отриманий аналітичний критерій стійкості. У випадку ідеальної провідності іоносфери основним джерелом нестійких МГД-збурень є балонні моди, умова збудження яких є жорсткішою, ніж умова збудження жолобкових мод. Показано, що стійкі тороїдальні альвенівські хвилі слабо затухають за рахунок скінченної провідності іоносфери.
References: 
1. Cheremnykh O. K., Burdo O. S., Kremenetsky I. A., Parnowski A. S. To the theory of the MHD waves in the inner magnetosphere of the Earth. Kosm. nauka tehnol., 7 (5-6), 44—63 (2001) [in Russian]. 2. Cheng C. Z., Chang T. C., Lin C. A., Tsai W. H. Magnetohydrodynamic theory of field line resonances in the magnetosphere. J. Geophys. Res., 98 (A7), 11339—11347 (1993). 3. Cheremnykh O. K., Parnowski A. S. The theory of ballooning perturbations in the inner magnetosphere of the Earth. Adv. Space Res., 33 (5), 769—773 (2004). 4. Gold T. Motions in the magnetosphere of the Earth. J. Geophys. Res., 64, 1219—1226 (1959). 5. Hameiri E. The equilibrium and stability of rotating plasmas. Phys. Fluids, 26, 230—241 (1983). 6. Hameiri E. Ballooning modes on open magnetic field lines. Phys. Plasmas, 6 (3), 674—685 (1999). 7. Hasegawa A., Sato T. Space plasma physics. 1. Stationary Processes, 165—170 (Springer-Verlag, 1989).