Ризик зіткнення штучних космічних об'єктів синхронних орбітах

Єпішев, ВП, Мотрунич, ІІ, Клімик, ВУ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):159-162
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.159
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наводиться просторовий розподіл некерованих об'єктів в зоні геосинхронних супутників, розподіли елементів орбіт цих об'єктів, параметрів відносного руху при їхньому зближенні з активними геостаціонарними супутниками. Досліджуються ймовірності зіткнення некерованих об'єктів і ймовірності їхнього зіткнення з активними геостаціонарними супутниками.
References: 
1. Багров А. В., ЕрпылевН. П., Микиша А. М. и др. Экспериментальная геодинамика: наблюдения геостацио¬нарных ИСЗ // Науч. инфор.—1991.—Вып. 69.—С. 35— 51.
2. Хуторовский 3. Н., Каменский С. Ю., Бойков В. Ф., Смелов В. Л. Риск столкновения космических объектов на низких высотах // Столкновения в космическом простран¬стве (космический мусор). — М.: Космосинформ, 1995.—С. 19—90.