Особливості методики визначення параметрів іоносферної плазми під час природних збурень в іоносфері

Лисенко, ВМ, Черняк, ЮВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):110-112
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.110
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Під час сильної магнітної бурі 30 травня 2003 р. на радарі некогерентного розсіяння (HP) Інституту іоносфери протягом 1.5 год в діапазоні висот 700–1200 км спостерігалася аномальна зміна спектру розсіяних іоносферною плазмою сигналів. Такий ефект на харківському радарі HP зареєстровано вперше. Наведено результати спостережень і методика вимірювань параметрів збуреної іоносфери.
References: 
1. Григоренко Е. И., Пазюра С. А., Пуляев В. А. та ін. Динамические процессы в ионосфере во время геокосмической бури ЗО мая и затмения Солнца 31 мая 2003 г. // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 1.—С. 12—25. 2. Лысенко В. Н. Изменение вертикальной составляющей скорости дрейфа плазмы и кинетических температур в ионосфере // Геомагнетизм и аэрономия.—2001.—41, № 3.—С. 365—368. 3. Таран В. И. Исследование ионосферы в естественном и искусственно возмущенном состояниях методом некогерен¬тного рассеяния // Геомагнетизм и аэрономия.—2001.—41, № 5.—С. 659—666. 4. Shpynev В. G., Medvedev А. V., Nosov V. Е. Ionospheric observation during July 15—16 2000 major geomagnetic storm // Abstracts of 8 joint internat. simp. «Atmospheric and ocean optics. Atmospheric Physics». — Irkutsk, 2001.—P. 211.