Оцінка стану природних коридорів між екологічними зонами і контроль біологічного різноманіття територій з використанням методів дистанційного зондування Землі

1Левенко, ОС, Волошин, ВІ, Шапар, АГ
1Товариство з обмеженою відповідальністю «Aерокосмічне агентство «Магеллан», Київ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(2):008-0017
https://doi.org/10.15407/knit2007.02.008
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто можливість застосування методів дистанційного зондування Землі для вивчення біологічної розмаїтості в Україні на регіональному рівні. Така можливість базується на розроблених методиках і проведених практичних роботах в межах міста Дніпропетровська.
Ключові слова: біологічна розмаїтість, дистанційне зондування, регіональні рівні
References: 
1.  Анісімова Л. Б., Левенко О. С, Романенко І. І. Збере­ження біорізноманіття — запорука стійкого розвитку міста Дніпропетровська // Екологія і природокористу­вання: 36. наук, праць — Дніпропетровськ: Ін-т проб­лем природокористування та екології НАН України.— 2005.—Вин. 8.—С 194—197.
2.  Афанасьев О. Від Сажавки до Тунельної балки // Свята справа.—2003.—Вип. 1—6.—С 342—345.
3.  Гродзинский М. и др. Концентрация экосети трансгра­ничной области бассейн Днепра // Информ. бюл. Про­граммы ПРООН-ГЕФ экологического оздоровления бассейна Днепра.—2003.—№ 4.—С. 11 — 12.
4.  Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 p. // Відомості Верховної Ради України.— 2004.—№ 45.—Ст. 502.
5.  Заповідна природа Дніпропетровщини / За ред. М. В. Шпака. — Дніпропетровськ, 2000.—64 с
6.  Квашук Л. П. Приклад розрахунку узагальненого індексу агробіорізноманіття // Агробіорізноманіття Ук­раїни: теорія, методологія, індикатори, приклади. — Київ: ЗАТ «Нічлава», 2005.—Кн. 1.—С 206—222.
7.  Київська резолюція про біорізноманіття. — К.: Україна, 21—23 травня 2003 р.
8.  Левенко А. С, Волошин В. И., Шапарь А. Г. Контроль биологического разнообразия территорий методами ДЗЗ // Шестая Укр. конф. по космическим исследованиям: Сб. тез. (3—10 сентября 2006 г., НЦУИКС, Евпато­рия). — Киев, 2006.—С. 118.
9.  Придатко В. І., Пархісенко Я. В., Іщук О. А. та ін. Нові перспективи для розвитку теорії створення екомережі в Україні у зв'язку з використанням космічних знімків та геоінформаційних систем // Агробіорізноманіття Ук­раїни: теорія, методологія, індикатори, приклади. — К.: ЗАТ «Нічлава», 2005.—Кн. 1.—С 185—196.
10.  Шеляг-Сосонко Ю., Ємельянов І. Біорізноманіття та сталий розвиток України // Вісник НАН України.— 2000.—№ 4.—С 35—39.
11.  Щербаченко О. Тунельна балка чи міське звалище? // Свята справа.—2002.—№ 5.—С. 33—34.