Алгоритм планування реалізації тематичних програм дистанційного зондування Землі

Кирилов, ОІ, Капустін, ЄІ, Кирилова, НА, Махонін, ЄІ, Волох, КФ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(2):039-042
https://doi.org/10.15407/knit2007.02.039
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто принципи планування реалізації тематичних програм дистанційного зондування Землі з побудовою матриці відповідності даних ДЗЗ класифікатору тематичних завдань.
Ключові слова: дистанційне зондування, класифікатор, матриця відповідності
References: 
1. Волошин В. И., Капустин Е. И., Кириллов А. И. и др. Принципы построения алгоритмов планирования рабо­ты полезной нагрузки КА высокого разрешения для съемки районов поверхности Земли большой площади // Пятая Укр. конф. по комическим исследованиям: Сб. тез. (4—11 сентября 2005 г., НЦУИКС, Евпатория). — Киев: Ин-т космических исследований НАНУ-НКАУ, 2005.—С. 163.
2. Волошин В. И., Капустин Е. И., Кириллов А. И. и др. Информационные технологии в управлении работой полезной нагрузки космических аппаратов по дистан­ционному зондированию Земли // Космічна наука и технология.—2005.—11, № 3/4.—С. 88—91.

3. Капустин Е. И., Кириллов А. И., Махонин Е. И., Волох К. Ф. Создание структуры архива данных дистанцион­ного зондирования Земли Национального космического агентства Украины // Космічна наука и технология.— 2004.—10, № 5/6.—С. 181 — 184.